Prowadzimy dla naszych podopiecznych terapię zajęciową w różnych formach od wspólnych gier po zabawy karnawałowe. Oczywiście warunkiem koniecznym uczestnictwa w terapii jest chęć uczestnictwa pensjonariusza.