Współpraca

          Naszym podopiecznym zapewniamy profesjonalną opiekę lekarską dlatego w 2013 roku podjęliśmy współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Andrespolu /w budynku przy ulicy Rokicińskiej 125, który udziela naszym podopiecznym świadczeń medycznych w zakresie kilku specjalności:
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, ginekologii, chirurgii, neurologii,laryngologii, psychiatrii, urologii, dermatologii, pełen zakres badań radiologicznych i USG oraz badania laboratoryjne.

         SPZOZ GPZ Andrespol został utworzony w 1999 roku uchwałą rady gminy Andrespol. Wcześniej poradnia była w strukturach ZOZ-u Widzew.
W latach 1999 do 2012 nastąpił rozwój i modernizacja przychodni. W znaczący sposób poszerzył się zakres oferowanych usług medycznych, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, diagnostyki obrazowej i specjalistki.
Istotnymi przedsięwzięciami, które miały na to wpływ była modernizacja pracowni RTG, zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup aparatu USG. W chwili obecnej przychodnia jest w trakcie przygotowań do zdobycia certyfikatu ISO.
Dom Opieki "ZACISZE” od wielu lat również współpracuje z Łódzkim Towarzystwem Alzheimerowskim, który mieści się w Łodzi na ul.Przybyszewskiego 111. Rzetelność i serdeczność kadry kierowniczej Łódzkiego Towarzystwa sprawia, że rodziny naszych podopiecznych czują wsparcie nie tylko w naszym personelu ale i również pomoc w zakresie informacji i pielęgnacji z tą trudną chorobą.

        Chcielibyśmy zachęcić Państwa do współpracy z biurem rachunkowym pana Piotra Piątkowskiego w Koluszkach-www.rachunkowscwkoluszkach.pl w zakresie, doradztwa finansowego, a także obsługi księgowej firm. Nasz ośrodek korzysta z usług biura od 7 lat. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nie tylko z powiatu łódzkiego-wschodniego.

Przyszłych naszych pensjonariuszy i ch rodziny pragniemy poinformować, że nasz ośrodek honoruje Miejską Kartę Seniora. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami Karty.

Miejska Karta Seniora

        Współpraca między wszystkimi podmiotami jest bardzo rozwojowa i mamy nadzieje, że korzyścią dla Wszystkich.