Współpraca

       
Dom Opieki "ZACISZE” od wielu lat również współpracuje z Łódzkim Towarzystwem Alzheimerowskim, który mieści się w Łodzi na ul.Przybyszewskiego 111. Rzetelność i serdeczność kadry kierowniczej Łódzkiego Towarzystwa sprawia, że rodziny naszych podopiecznych czują wsparcie nie tylko w naszym personelu ale i również pomoc w zakresie informacji i pielęgnacji z tą trudną chorobą.

        Przyszłych naszych pensjonariuszy i ch rodziny pragniemy poinformować, że nasz ośrodek honoruje Miejską Kartę Seniora. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami Karty.

Miejska Karta Seniora

Przyznane Środki Unijne

Informujemy, iż nasz Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant wspierający walkę z pandemią COVID-19 w ramach projektu "ŁÓDZKIE POMAGA" współfinansowanego przez UNIĘ EUROPEJSKĄ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 2.8. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020