Na personel medyczny składają się wykwalifikowane pielęgniarki oraz opiekunki medyczne. Ich życzliwość, cierpliwość i serdeczność ma ogromny wpływ na dobrą i przyjazną atmosferę naszych podopiecznych. Nasz personel stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje w opiece osób starszych na dodatkowych specjalistycznych kursach.

Na czele personelu medycznego stoi pani mgr Elżbieta Michalak-Kaczmarek. Personel medyczny, którym pani Kaczmarek kieruje składa się z wykwalifikowanych  pielęgniarek i opiekunek medycznych.