Oddział N DPS

Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle i somatycznie chorych to kolejna forma pobytu w naszym ośrodku. Finansowanie pensjonariusza odbywa się z budżetu gmin.

Duża część naszych pensjonariuszy posiada dożywotnie dofinansowanie z budżetu gmin, które podpisują z ZACISZEM umowę. Przedstawiony oddział posiada Zezwolenie Wojewody łódzkiego z dnia 24 XI 2009 roku.

Dyrektorem Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej jest pani mgr Marta Perska. Jej wiedza połączona z doświadczeniem zawodowym sprawiają, że zajmuje jedno z kluczowych miejsc naszego ośrodka. Jest to osoba bardzo kompetentna i komunikatywna, co ma ogromne znaczenie w komunikacjach z pensjonariuszem oraz ich rodzinami.